mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Quân
Mã số: 720
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body hang rat to menly
Đăng
Mã số: 719
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đăng

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Hotboy baby body hang rat to
Duong
Mã số: 718
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duong

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang rat to
Hậu
Mã số: 717
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hậu

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body men hang to
Rendo
Mã số: 716
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Rendo

8.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang to
Kha ly
Mã số: 715
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kha ly

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Trai thang râu quai nón hang to gu lớn tuổi
Duy
Mã số: 713
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Body hang rat to gu lớn tuổi
Tung
Mã số: 712
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tung

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Body Menly hang to gu lớn tuổi
Davit
Mã số: 711
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Davit

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men hang to body
Đăng
Mã số: 710
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đăng

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Body hot boy menly hang cuc khug
Gen
Mã số: 709
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Gen

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Hotboy
Khánh
Mã số: 708
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khánh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Minh day trai thang hang to
Việt
Mã số: 707
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Việt

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang to trai thẳng
Phong
Mã số: 706
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Trai thang body hang to
Hoàng
Mã số: 705
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hoàng

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2003
 • Ngoại hình: Body gym hang to
Nam
Mã số: 704
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Hùng
Mã số: 703
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hùng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hang to
Nikolat
Mã số: 702
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nikolat

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tre đẹp hotboy hang to
Huy
Mã số: 701
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men body
Lịch
Mã số: 700
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lịch

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body model
Davit
Mã số: 537
Trai gọi Hà nội

Davit

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body hang to
Thiên
Mã số: 536
Trai gọi Hà nội

Thiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 20002
 • Ngoại hình: Men trẻ
Nikolat
Mã số: 522
Trai gọi Hà nội

Nikolat

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tín
Mã số: 535
Trai gọi Hà nội

Tín

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hotboy hang to
Thiên
Mã số: 534
Trai gọi Hà nội

Thiên

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Win
Mã số: 533
Trai gọi Hà nội

Win

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 531
Trai gọi Hà nội

Quốc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kay
Mã số: 530
Trai gọi Hà nội

Kay

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kenvin
Mã số: 529
Trai gọi Hà nội

Kenvin

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tèo
Mã số: 527
Trai gọi Hà nội

Tèo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 526
Trai gọi Hà nội

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hieu
Mã số: 525
Trai gọi Hà nội

Hieu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tính
Mã số: 523
Trai gọi Hà nội

Tính

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hotboy hang to
Anh
Mã số: 521
Trai gọi Hà nội

Anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body Mjh day
Minh
Mã số: 520
Trai gọi Hà nội

Minh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body
Huy
Mã số: 519
Trai gọi Hà nội

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Henry
Mã số: 518
Trai gọi Hà nội

Henry

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men hang to
Hoàng
Mã số: 517
Trai gọi Hà nội

Hoàng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hang to
Long
Mã số: 516
Trai gọi Hà nội

Long

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Tre baby
Huy
Mã số: 515
Trai gọi Hà nội

Huy

1.300.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre đẹp
Mr tai
Mã số: 021
Trai gọi Đà nẵng

Mr tai

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Men hang to
Tú
Mã số: 020
Trai gọi Đà nẵng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tra hang to
Danh
Mã số: 008
Trai gọi Đà nẵng

Danh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men hang to
Davit
Mã số: 007
Trai gọi Đà nẵng

Davit

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body men
Phạm
Mã số: 006
Trai gọi Đà nẵng

Phạm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body hang to
Nam
Mã số: 005
Trai gọi Đà nẵng

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre đẹp
Tiến
Mã số: 004
Trai gọi Đà nẵng

Tiến

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Lông lá
Kay
Mã số: 003
Trai gọi Đà nẵng

Kay

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 20000
 • Ngoại hình: Menly
Giang
Mã số: 002
Trai gọi Đà nẵng

Giang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hang to
Jack
Mã số: 003
Trai bao nha trang

Jack

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hang to body
Henry
Mã số: 002
Trai bao nha trang

Henry

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Cao to hàng khung
Ken
Mã số: 001
Trai bao nha trang

Ken

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men ly
Long
Mã số: 001
Trai gọi hải phòng

Long

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly
Tiến
Mã số: 002
Trai gọi đà lạt

Tiến

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Hotboy hang to men
Quân
Mã số: 001
Trai gọi đà lạt

Quân

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body Menly hang to

mentrai.com| trai gọi - trai bao - trai ngành

Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371 (Cu Nam) để kết bạn Zalo

1. Dịch vụ Massage GAY tận nơi tại nhà và khách sạn của mentrai.com

 • Dịch vụ cung cấp khắp mọi miền tổ quốc
 • Dịch vụ phục vụ tận nơi, tận địa chỉ của quý khách đã cho trước như (khách sạn.nhà...)
 • Quý khách cho địa chỉ chính xác trong 10 phút – 40 phút nhân viên sẽ đến tận nơi phục vụ
 • Dịch vụ đi nhanh từ 60 phút – 90 phút giá trung bình dịch vụ chủ yếu là 1tr
 • Dao động từ 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr tùy vào giá từng nhân viên.
 • Dịch vụ qua đêm trọn gói giá từ 2tr  - 3tr /nhân viên (tùy vào giá từng nhân viên)

2. Khách hàng lưu ý khi sử dụng dịch vụ trai bao, trai gọi, massage GAY của chúng tôi

Trước khi chọn nhân viên quý khách quan trọng nhất phải xác định được GU của mình 
 
Nếu nhân viên không hợp GU của quý khách, Quý khách chỉ cần cho tiền xe ôm nhân viên đó và liên hệ đổi nhân viên khác đúng GU mình (quý khách lưu ý ko phải ngại hay sợ gì khi đổi nhân viên) đó là quyền lợi được hưởng