mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0344738881 (Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Nam
Mã số: 657
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng
Châu
Mã số: 656
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Châu

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 655
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 654
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hữu
Mã số: 653
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hữu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huy
Mã số: 652
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Triệu
Mã số: 651
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Triệu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 650
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lộc p
Mã số: 649
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc p

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phong
Mã số: 648
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy
Zen
Mã số: 647
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Zen

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men body hang to
Huy
Mã số: 646
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body men pyty gim
Lĩnh
Mã số: 644
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lĩnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men Lông lá
Trường
Mã số: 643
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body men
Nam
Mã số: 645
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Men body hotboy
Duy
Mã số: 642
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men mjh day
Man
Mã số: 641
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Man

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tre baby hang to
Tuấn
Mã số: 640
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang to men
Vũ
Mã số: 639
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men hang to
Trung
Mã số: 638
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Men body hang to
Kay
Mã số: 530
Trai gọi Hà nội

Kay

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kenvin
Mã số: 529
Trai gọi Hà nội

Kenvin

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tèo
Mã số: 527
Trai gọi Hà nội

Tèo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 526
Trai gọi Hà nội

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hieu
Mã số: 525
Trai gọi Hà nội

Hieu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tính
Mã số: 523
Trai gọi Hà nội

Tính

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hotboy hang to
Nikolat
Mã số: 522
Trai gọi Hà nội

Nikolat

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy body
Anh
Mã số: 521
Trai gọi Hà nội

Anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body Mjh day
Minh
Mã số: 520
Trai gọi Hà nội

Minh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body
Huy
Mã số: 519
Trai gọi Hà nội

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Henry
Mã số: 518
Trai gọi Hà nội

Henry

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men hang to
Hoàng
Mã số: 517
Trai gọi Hà nội

Hoàng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hang to
Long
Mã số: 516
Trai gọi Hà nội

Long

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Tre baby
Huy
Mã số: 515
Trai gọi Hà nội

Huy

1.300.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre đẹp
Phạm
Mã số: 512
Trai gọi Hà nội

Phạm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly body hang rat to
Nick
Mã số: 511
Trai gọi Hà nội

Nick

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang to
Jak
Mã số: 510
Trai gọi Hà nội

Jak

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: To cao hàng khug Menly
Khanh
Mã số: 509
Trai gọi Hà nội

Khanh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men hang to
Lâm
Mã số: 508
Trai gọi Hà nội

Lâm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body hang to
Tuấn
Mã số: 506
Trai gọi Hà nội

Tuấn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Trai men body hang to
Danh
Mã số: 008
Trai gọi Đà nẵng

Danh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men hang to
Davit
Mã số: 007
Trai gọi Đà nẵng

Davit

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body men
Phạm
Mã số: 006
Trai gọi Đà nẵng

Phạm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body hang to
Nam
Mã số: 005
Trai gọi Đà nẵng

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre đẹp
Tiến
Mã số: 004
Trai gọi Đà nẵng

Tiến

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Lông lá
Kay
Mã số: 003
Trai gọi Đà nẵng

Kay

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 20000
 • Ngoại hình: Menly
Giang
Mã số: 002
Trai gọi Đà nẵng

Giang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hang to
Jack
Mã số: 003
Trai bao nha trang

Jack

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hang to body
Henry
Mã số: 002
Trai bao nha trang

Henry

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Cao to hàng khung
Ken
Mã số: 001
Trai bao nha trang

Ken

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men ly
Long
Mã số: 001
Trai gọi hải phòng

Long

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly
Tiến
Mã số: 002
Trai gọi đà lạt

Tiến

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Hotboy hang to men
Quân
Mã số: 001
Trai gọi đà lạt

Quân

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body Menly hang to

mentrai.com| trai gọi - trai bao - trai ngành

Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0344738881 (Cu Nam) để kết bạn Zalo

1. Dịch vụ Massage GAY tận nơi tại nhà và khách sạn của mentrai.com

 • Dịch vụ cung cấp khắp mọi miền tổ quốc
 • Dịch vụ phục vụ tận nơi, tận địa chỉ của quý khách đã cho trước như (khách sạn.nhà...)
 • Quý khách cho địa chỉ chính xác trong 10 phút – 40 phút nhân viên sẽ đến tận nơi phục vụ
 • Dịch vụ đi nhanh từ 60 phút – 90 phút giá trung bình dịch vụ chủ yếu là 1tr
 • Dao động từ 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr tùy vào giá từng nhân viên.
 • Dịch vụ qua đêm trọn gói giá từ 2tr  - 3tr /nhân viên (tùy vào giá từng nhân viên)

2. Khách hàng lưu ý khi sử dụng dịch vụ trai bao, trai gọi, massage GAY của chúng tôi

Trước khi chọn nhân viên quý khách quan trọng nhất phải xác định được GU của mình 
 
Nếu nhân viên không hợp GU của quý khách, Quý khách chỉ cần cho tiền xe ôm nhân viên đó và liên hệ đổi nhân viên khác đúng GU mình (quý khách lưu ý ko phải ngại hay sợ gì khi đổi nhân viên) đó là quyền lợi được hưởng