mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Trung
Mã số: 790
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hang to
Hiếu
Mã số: 788
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiếu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Trai men hang to
Huy
Mã số: 789
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hotboy
Đăng
Mã số: 787
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đăng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hotboy hang to
Pyty phong
Mã số: 783
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Pyty phong

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to men thẳng
Bình
Mã số: 786
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bình

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Tài
Mã số: 784
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tài

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body cao to Mông to đùi to
Bi
Mã số: 785
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bi

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Men minh day hang to trẻ
Anh
Mã số: 782
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Anh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Men body hang khủng nhất sg
Lâm
Mã số: 781
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lâm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Trẻ hang rất to
Lợi
Mã số: 780
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lợi

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hotboy hang to
An
Mã số: 779
Trai gọi sài gòn - TPHCM

An

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body gym hang to
Dũng
Mã số: 778
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Body trai thằng hang cuc khug
Hiếu
Mã số: 777
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiếu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2004
 • Ngoại hình: Baby trẻ
Khanh
Mã số: 776
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khanh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Baby Minh day
Nhân
Mã số: 775
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nhân

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men hang rất to
Trọng
Mã số: 774
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trọng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Trẻ men hang to
Tuấn
Mã số: 773
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Men body hang to
Đăng
Mã số: 772
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đăng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Trai thẳng minh day hang to
Tung
Mã số: 768
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tung

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body trai men hang rat to
Dương
Mã số: 545
Trai gọi Hà nội

Dương

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body denso hang to
Lịch
Mã số: 543
Trai gọi Hà nội

Lịch

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body gym hang to hotboy
Trọng
Mã số: 541
Trai gọi Hà nội

Trọng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre men hang to
Vinh
Mã số: 542
Trai gọi Hà nội

Vinh

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body hotboy hang rat ok
Tú
Mã số: 540
Trai gọi Hà nội

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Trẻ hang to body
Jack
Mã số: 539
Trai gọi Hà nội

Jack

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Nam
Mã số: 519
Trai gọi Hà nội

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tín
Mã số: 538
Trai gọi Hà nội

Tín

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Hotboy body hang to
Davit
Mã số: 537
Trai gọi Hà nội

Davit

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body hang to
Thiên
Mã số: 536
Trai gọi Hà nội

Thiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 20002
 • Ngoại hình: Men trẻ
Nikolat
Mã số: 522
Trai gọi Hà nội

Nikolat

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tín
Mã số: 535
Trai gọi Hà nội

Tín

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hotboy hang to
Thiên
Mã số: 534
Trai gọi Hà nội

Thiên

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Win
Mã số: 533
Trai gọi Hà nội

Win

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 531
Trai gọi Hà nội

Quốc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kay
Mã số: 530
Trai gọi Hà nội

Kay

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kenvin
Mã số: 529
Trai gọi Hà nội

Kenvin

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tèo
Mã số: 527
Trai gọi Hà nội

Tèo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 526
Trai gọi Hà nội

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hieu
Mã số: 525
Trai gọi Hà nội

Hieu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Ken
Mã số: 023
Trai gọi Đà nẵng

Ken

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Men body
Quang
Mã số: 022
Trai gọi Đà nẵng

Quang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Men hang to
Mr tai
Mã số: 021
Trai gọi Đà nẵng

Mr tai

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Men hang to
Tú
Mã số: 020
Trai gọi Đà nẵng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tra hang to
Danh
Mã số: 008
Trai gọi Đà nẵng

Danh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men hang to
Davit
Mã số: 007
Trai gọi Đà nẵng

Davit

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body men
Phạm
Mã số: 006
Trai gọi Đà nẵng

Phạm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body hang to
Nam
Mã số: 005
Trai gọi Đà nẵng

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre đẹp
Tiến
Mã số: 004
Trai gọi Đà nẵng

Tiến

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Lông lá
Kay
Mã số: 003
Trai gọi Đà nẵng

Kay

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 20000
 • Ngoại hình: Menly
Giang
Mã số: 002
Trai gọi Đà nẵng

Giang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hang to
Jack
Mã số: 003
Trai bao nha trang

Jack

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hang to body
Henry
Mã số: 002
Trai bao nha trang

Henry

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Cao to hàng khung
Ken
Mã số: 001
Trai bao nha trang

Ken

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men ly
Long
Mã số: 001
Trai gọi hải phòng

Long

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly
Tiến
Mã số: 002
Trai gọi đà lạt

Tiến

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Hotboy hang to men
Quân
Mã số: 001
Trai gọi đà lạt

Quân

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body Menly hang to

mentrai.com| trai gọi - trai bao - trai ngành

Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371 (Cu Nam) để kết bạn Zalo

1. Dịch vụ Massage GAY tận nơi tại nhà và khách sạn của mentrai.com

 • Dịch vụ cung cấp khắp mọi miền tổ quốc
 • Dịch vụ phục vụ tận nơi, tận địa chỉ của quý khách đã cho trước như (khách sạn.nhà...)
 • Quý khách cho địa chỉ chính xác trong 10 phút – 40 phút nhân viên sẽ đến tận nơi phục vụ
 • Dịch vụ đi nhanh từ 60 phút – 90 phút giá trung bình dịch vụ chủ yếu là 1tr
 • Dao động từ 800k, 1tr, 1.2tr, 1.5tr tùy vào giá từng nhân viên.
 • Dịch vụ qua đêm trọn gói giá từ 2tr  - 3tr /nhân viên (tùy vào giá từng nhân viên)

2. Khách hàng lưu ý khi sử dụng dịch vụ trai bao, trai gọi, massage GAY của chúng tôi

Trước khi chọn nhân viên quý khách quan trọng nhất phải xác định được GU của mình 
 
Nếu nhân viên không hợp GU của quý khách, Quý khách chỉ cần cho tiền xe ôm nhân viên đó và liên hệ đổi nhân viên khác đúng GU mình (quý khách lưu ý ko phải ngại hay sợ gì khi đổi nhân viên) đó là quyền lợi được hưởng