mit der Änderung des Gefühls, denkst du anders

Mit Veränderung des Denkens, anderes GefühlWat kan u verwachten bij ons?.

 • Gekwalificeerde Personal Trainers, waarbij wij de mogelijkheden hebben u binnen een team door te verwijzen naar: Psychologe(N), voedingsdeskundige(n) of gezondheidsexpert;

  Een PERSONAL TRAINER is voor een cliënt meer als enkel een aanjager, adviseur, bewegingscoach of gezondheidsadviseur. Hij of Zij is vooral VERTROUWENSPERSOON, trooster en raadgever op ALLE vlakken in het leven van alle dag. Op persoonlijk vlak maar ook daarbuiten, in het gezin, op de werkvloer of de maatschappij. Tijdens onze ondersteuning versmelten wij dan ook dit alles tot VITALITEIT. Gezondheid, voeding en beweging in combinatie met geestelijk en spiritueel welbevinden op weg naar meer LEVENSKWALITEIT. Het einddoel is altijd: Uw leven, in evenwicht te brengen als het gaat om, LEVENSvreugde, energie en prestaties. LET OP, wij zijn geen medisch adviseurs, in onze complementair denken, zullen we bij medische vraagstukken, altijd samenwerken met reguliere artsen of behandelaars.

 • Afspraaks- Advies en Ondersteuning in Premium belangenbehartiger;

  In het leven van alle dag krijgen we vaak te maken met diverse organisaties, behandelaars en ondersteuners. Een voorbeeld kan zijn het keukentafel gesprek n.a.v. een zorgvraag of contacten rondom bijstand en jeugdzorg. Bij Premium belangenbehartiger staan wij aan uw zijde als:
  • Kritische, vooral onafhankelijke positie t.o.v. bijvoorbeeld, de gemeente, een formeel tegengeluid.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren, toetsen wanneer het beleid / plan klaar is.
  • Zorgen dat de gemeente of organisatie wakker blijft.
  • Belangenbehartiger en mediator.

  MENTRAI denkt in kwaliteitserkenning van de clientèle! Zo is het zelfs mogelijk dat wij een alternatief hulpverleningsplan ontwikkelen waar uw hulpvraag centraal staat en passend is voor uw situatie. Het is mogelijk hierin samen te werken met uw advocaten of juristen.

 • Cliënten- en tevredenheidsonderzoeken , mysterie guest;

  Mystery Consulting omvat het objectief evalueren van advies- of onderzoeksgesprekken bij uw clientèle, het is het logische vervolg op onze Premium belangenbehartiger, om inzicht te krijgen hoe vanuit de cliënt een interventie of gesprek ervaren en beleefd wordt.

  Doel:
  In Mystery Consulting wordt informatie ingezameld die tot doel dient uw medewerkers inzicht te geven in hun verhouding en zo zich door te laten ontwikkelen in de cliënttevredenheid, Servicegevoel, Servicekwaliteit, Advieskwaliteit, vakkennis en afsluitvaardigheden. Deze service is uiteraard zeer geschikt voor elke gemeente of organisatie die het klantencontact serieus neemt en ook durft kritisch te kijken naar het eigen gevoerde beleid.
 • Personal Training en ondersteuning, E-coach via Skype en email

maar ook,

 • Woonkameravonden, kringgesprekken.
 • Wandelcoaching in vrije natuur, als voorbeeld des levens.

 • Ondersteuning ouders bij opvoeding en opvoedingsproblemen.

 • Ondersteuning bij ziekte, handicap en revalidatie.

 • Ondersteuning bij onafhankelijk leven in het alle dag.

 • Ondersteuning bij grote (emotionele) gebeurtenissen in het leven, bijvoorbeeld rouw en scheidingen.

 • Mediator en bemiddeling.
 • Ervaringstrajecten