mit der Änderung des Gefühls, denkst du anders

Mit Veränderung des Denkens, anderes GefühlOver ons.

MENTRAI is een logisch vervolg op de VRIJwilligersgroep Sanitatem Vitam die al jaren actief was, in het sociale domein en zo zijn we ondertussen ook (h)erkend bij een aantal gemeentes en organisaties. Onze actieve, krachtige maar ook vooral praktische vorm van coaching en de methodieken zijn gefocust op het ondersteunen, om zo in zo’n kort mogelijke tijd uitzonderlijke grote resultaten te boeken.

We komen tot de kern van, het waarom individuen of cliënten niet in staat zijn om de waardevolle kennis die ze hebben ook daadwerkelijk om te zetten in actie en resultaat. We verzorgen hiervoor een bijzonder praktische aanpak, waar de kern weer ligt bij authenticiteit en eigen kunnen.

Een reis naar binnen, wij begeleiden je graag op deze reis.

Zo zijn wij een gemotiveerd, competent aanspreekpartner voor professionele Personal Training en (gezondheids-)Coaching, in het grensgebied Meppen (Dld), zodat we ook actief blijven in Nederland. MENTRAI kent geen centrale ideologie, maar denkt vooral out off the box, waarmee we onze hulpverlening een ander elan geven als vaak bekend bij de clientèle.

Holistisch denken,

Bij onze ondersteuning nemen wij uw leven in blik, vooral te denken aan de balans van het moeten / willen / kunnen, de gezinssituatie, de dromen en de gewenste veranderingen.

Bijvoorbeeld als:

  • U zich midden in veranderingen of aanpassingen staande moet houden
  • U uw gezondheid en WELbevinden wil verbeteren
  • U geconfronteerd wordt met problemen en geen oplossing ziet
  • U zich bewuster wil zijn van sterktes en zwaktes
  • U zich zelfbewuster wil opstellen en daarin actief u situatie wil aanpakken
  • U ervaringen wil reflecteren of een nieuwe weg zoekt in omgang met.  (Bijvoorbeeld, uw ziekte, pijn, na een scheiding of rouwverwerking)
  • U een psycho- somatische aandoening heeft (bijvoorbeeld, Burnout, hoge bloeddruk)                                       

Team                       

De menselijkheid is onze grootste ZORG

Niets kan zo Demotiverend zijn als hulpverleners of behandelaars waarvan je het gevoel krijgt dat ze boven je staan. Juist deze wetenschap erkennen we bij MENTRAI en willen wij. juist naast je staan, als ondersteuner.

Binnen ons team, is dus ervaringsdeskundigheid net zo zwaarwegend als de hoogst genoten opleiding.  Met een menselijk luisterend oor, weten zij uit ervaring wat u bedoeld te zeggen om vanuit de zelfde menselijkheid met een passend plan te komen.

Zo weet u wat u van ons mag verwachten en kan u gemotiveerd verder werken aan uw toekomst of de toekomst van uw gezin.

Meer over ons Team:  Team Arbeid