mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0344738881 (Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Kay
Mã số: 530
Trai gọi Hà nội

Kay

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kenvin
Mã số: 529
Trai gọi Hà nội

Kenvin

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tèo
Mã số: 527
Trai gọi Hà nội

Tèo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 526
Trai gọi Hà nội

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hieu
Mã số: 525
Trai gọi Hà nội

Hieu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tính
Mã số: 523
Trai gọi Hà nội

Tính

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hotboy hang to
Nikolat
Mã số: 522
Trai gọi Hà nội

Nikolat

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy body
Anh
Mã số: 521
Trai gọi Hà nội

Anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body Mjh day
Minh
Mã số: 520
Trai gọi Hà nội

Minh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body
Huy
Mã số: 519
Trai gọi Hà nội

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Henry
Mã số: 518
Trai gọi Hà nội

Henry

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men hang to
Hoàng
Mã số: 517
Trai gọi Hà nội

Hoàng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hang to
Long
Mã số: 516
Trai gọi Hà nội

Long

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Tre baby
Huy
Mã số: 515
Trai gọi Hà nội

Huy

1.300.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre đẹp
Phạm
Mã số: 512
Trai gọi Hà nội

Phạm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly body hang rat to
Nick
Mã số: 511
Trai gọi Hà nội

Nick

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang to
Jak
Mã số: 510
Trai gọi Hà nội

Jak

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: To cao hàng khug Menly
Khanh
Mã số: 509
Trai gọi Hà nội

Khanh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men hang to
Lâm
Mã số: 508
Trai gọi Hà nội

Lâm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body hang to
Tuấn
Mã số: 506
Trai gọi Hà nội

Tuấn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Trai men body hang to
Bình
Mã số: 505
Trai gọi Hà nội

Bình

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Trai baby trẻ dep
Danh
Mã số: 503
Trai gọi Hà nội

Danh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hang to
Bảo bảo
Mã số: 502
Trai gọi Hà nội

Bảo bảo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Davit
Mã số: 501
Trai gọi Hà nội

Davit

9.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly body hàng to

Trai gọi, trai bao khu vực Trai gọi Hà nội