mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Dương
Mã số: 545
Trai gọi Hà nội

Dương

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body denso hang to
Lịch
Mã số: 543
Trai gọi Hà nội

Lịch

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body gym hang to hotboy
Trọng
Mã số: 541
Trai gọi Hà nội

Trọng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre men hang to
Vinh
Mã số: 542
Trai gọi Hà nội

Vinh

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body hotboy hang rat ok
Tú
Mã số: 540
Trai gọi Hà nội

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Trẻ hang to body
Jack
Mã số: 539
Trai gọi Hà nội

Jack

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Nam
Mã số: 519
Trai gọi Hà nội

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tín
Mã số: 538
Trai gọi Hà nội

Tín

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Hotboy body hang to
Davit
Mã số: 537
Trai gọi Hà nội

Davit

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body hang to
Thiên
Mã số: 536
Trai gọi Hà nội

Thiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 20002
 • Ngoại hình: Men trẻ
Nikolat
Mã số: 522
Trai gọi Hà nội

Nikolat

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tín
Mã số: 535
Trai gọi Hà nội

Tín

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hotboy hang to
Thiên
Mã số: 534
Trai gọi Hà nội

Thiên

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Win
Mã số: 533
Trai gọi Hà nội

Win

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 531
Trai gọi Hà nội

Quốc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kay
Mã số: 530
Trai gọi Hà nội

Kay

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kenvin
Mã số: 529
Trai gọi Hà nội

Kenvin

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tèo
Mã số: 527
Trai gọi Hà nội

Tèo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 526
Trai gọi Hà nội

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hieu
Mã số: 525
Trai gọi Hà nội

Hieu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Tính
Mã số: 523
Trai gọi Hà nội

Tính

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hotboy hang to
Anh
Mã số: 521
Trai gọi Hà nội

Anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body Mjh day
Minh
Mã số: 520
Trai gọi Hà nội

Minh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body
Huy
Mã số: 519
Trai gọi Hà nội

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to

Trai gọi, trai bao khu vực Trai gọi Hà nội