mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0344738881 (Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Nam
Mã số: 657
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng
Châu
Mã số: 656
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Châu

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 655
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 654
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hữu
Mã số: 653
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hữu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huy
Mã số: 652
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Triệu
Mã số: 651
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Triệu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 650
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lộc p
Mã số: 649
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc p

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phong
Mã số: 648
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy
Zen
Mã số: 647
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Zen

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men body hang to
Huy
Mã số: 646
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body men pyty gim
Lĩnh
Mã số: 644
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lĩnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men Lông lá
Trường
Mã số: 643
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body men
Nam
Mã số: 645
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Men body hotboy
Duy
Mã số: 642
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men mjh day
Man
Mã số: 641
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Man

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tre baby hang to
Tuấn
Mã số: 640
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang to men
Vũ
Mã số: 639
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men hang to
Trung
Mã số: 638
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Men body hang to
Duy phan
Mã số: 637
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duy phan

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Body hang rất to
Tâm
Mã số: 636
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tâm

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre mjh day hang to
Long
Mã số: 635
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Long

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Men lông lá
Huy
Mã số: 634
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Lông lá Menly body

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM