mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Minh trung
Mã số: 260
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Minh trung

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trường an
Mã số: 259
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường an

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Mạnh
Mã số: 258
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mạnh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trung
Mã số: 257
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiên
Mã số: 256
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lacky
Mã số: 255
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lacky

4.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Ray
Mã số: 254
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ray

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đa
Mã số: 253
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đa

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lộc
Mã số: 252
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Adam
Mã số: 233
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Adam

1.300.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng cực ok
Phi
Mã số: 250
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phi

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 249
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiệt
Mã số: 248
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiệt

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thiên
Mã số: 246
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiếu
Mã số: 244
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiếu

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Minh
Mã số: 243
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Minh

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Boydy
Mã số: 242
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Boydy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sáng
Mã số: 241
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Sáng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trực
Mã số: 240
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trực

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lus
Mã số: 239
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lus

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Key
Mã số: 238
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Key

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Pen
Mã số: 237
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Pen

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Chí
Mã số: 236
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Chí

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quang
Mã số: 235
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM