mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Quốc
Mã số: 180
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tùng
Mã số: 179
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phi
Mã số: 178
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phi

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tú
Mã số: 177
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Duy
Mã số: 176
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nguyễn anh
Mã số: 175
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nguyễn anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Ben
Mã số: 173
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ben

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lộc
Mã số: 172
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tấn
Mã số: 171
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huy
Mã số: 170
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lĩnh
Mã số: 169
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lĩnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Khánh
Mã số: 168
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khánh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 167
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phúc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kay
Mã số: 166
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kay

2.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Chương
Mã số: 165
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Chương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng
Quyết
Mã số: 164
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quyết

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lâm
Mã số: 163
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lâm

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lượng
Mã số: 162
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lượng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phùng
Mã số: 161
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiên
Mã số: 160
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiên

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cường
Mã số: 159
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dương
Mã số: 158
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thương
Mã số: 157
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tài
Mã số: 156
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tài

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM