mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Giang
Mã số: 155
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Giang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hữu
Mã số: 154
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hữu

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vĩnh
Mã số: 153
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vĩnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tuấn
Mã số: 152
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Toàn
Mã số: 149
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Toàn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Khiêm
Mã số: 148
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khiêm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Danh
Mã số: 147
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Danh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiếu
Mã số: 145
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiếu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
tú
Mã số: 151
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
Quân
Mã số: 138
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quân

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Triết
Mã số: 137
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Triết

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phi
Mã số: 136
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phi

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
thịnh
Mã số: 146
Trai gọi sài gòn - TPHCM

thịnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
Chí
Mã số: 141
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Chí

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bình
Mã số: 140
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bình

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tuấn
Mã số: 139
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
chí
Mã số: 144
Trai gọi sài gòn - TPHCM

chí

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
chiến
Mã số: 150
Trai gọi sài gòn - TPHCM

chiến

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
quân
Mã số: 143
Trai gọi sài gòn - TPHCM

quân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
jen
Mã số: 142
Trai gọi sài gòn - TPHCM

jen

2.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
mạnh
Mã số: 142
Trai gọi sài gòn - TPHCM

mạnh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
tùng
Mã số: 141
Trai gọi sài gòn - TPHCM

tùng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
lacky
Mã số: 140
Trai gọi sài gòn - TPHCM

lacky

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: menly hàng khủng
dũng
Mã số: 139
Trai gọi sài gòn - TPHCM

dũng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM