mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Hảo
Mã số: 623
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hảo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Tre baby hang to
Duong
Mã số: 622
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duong

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to menly
Vũ
Mã số: 621
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Tre hang to
Boi
Mã số: 620
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Boi

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Tre baby men
Matit
Mã số: 619
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Matit

8.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Tây hang siêu to
Bôn
Mã số: 618
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bôn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men body hang to
Phong
Mã số: 617
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men to cao body
Bảo
Mã số: 616
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bảo

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Trai men hang to
Tri
Mã số: 615
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tri

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tre hang to
Nam anh
Mã số: 613
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam anh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men hang to
Tuấn
Mã số: 572
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly body trai thang
Khanh
Mã số: 612
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khanh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp men
Kiên
Mã số: 611
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men mjh day hang rất to
Quân
Mã số: 603
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tre hàng to Lông lá
Bin
Mã số: 610
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Men body hang to
Nam
Mã số: 609
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Body hang to
Bran
Mã số: 608
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bran

7.000.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body hang to
Rit
Mã số: 607
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Rit

7.000.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Tay hang to
Tuấn
Mã số: 606
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy
Kawa
Mã số: 605
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kawa

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body hang to
Phong
Mã số: 604
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 19998
 • Ngoại hình: Body hang cuc khug menly
Đại
Mã số: 602
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đại

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body trai men hang to
Tuấn
Mã số: 601
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Tre men hang to
Minh
Mã số: 600
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Minh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Menly lông lá

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM