mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Thiện
Mã số: 420
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thiện

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bảo
Mã số: 419
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bảo

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đinh
Mã số: 418
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đinh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 417
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phúc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đậu
Mã số: 416
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đậu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cương
Mã số: 415
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Công
Mã số: 414
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Công

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tân
Mã số: 413
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tiger
Mã số: 412
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tiger

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Long
Mã số: 411
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Long

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiệp
Mã số: 410
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiệp

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sơn
Mã số: 409
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Sơn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Ken
Mã số: 408
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ken

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trường
Mã số: 407
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trí
Mã số: 405
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trí

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Roy
Mã số: 403
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Roy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tài
Mã số: 402
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tài

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2003
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Ân
Mã số: 401
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ân

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đạt
Mã số: 400
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đạt

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tâm
Mã số: 399
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tâm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tín
Mã số: 398
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tín

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trường
Mã số: 397
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1991
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Alobussei
Mã số: 396
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Alobussei

5.000.000.đ
 • Năm sinh: 1990
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiện
Mã số: 395
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiện

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM