mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Lộc
Mã số: 441
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vương
Mã số: 440
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hậu pp
Mã số: 439
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hậu pp

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Minh
Mã số: 438
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Minh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 435
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1991
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phước
Mã số: 434
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phước

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nhí
Mã số: 433
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nhí

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
David
Mã số: 432
Trai gọi sài gòn - TPHCM

David

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Anh
Mã số: 431
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Mẹ ly hàng khủng
Feli
Mã số: 430
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Feli

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 429
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hùng
Mã số: 428
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hùng

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vượng
Mã số: 427
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vượng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thành
Mã số: 426
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thành

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thịnh
Mã số: 425
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thịnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vinh
Mã số: 424
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vinh

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đại
Mã số: 424
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đại

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quân
Mã số: 423
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thanh
Mã số: 422
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thanh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thiện
Mã số: 420
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thiện

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bảo
Mã số: 419
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bảo

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đinh
Mã số: 418
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đinh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 417
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phúc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đậu
Mã số: 416
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đậu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM