mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Vượng
Mã số: 387
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vượng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lương
Mã số: 386
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1990
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thanh tú
Mã số: 385
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thanh tú

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hoàng
Mã số: 384
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hoàng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tùng
Mã số: 383
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 382
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thiên
Mã số: 381
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lucas read
Mã số: 380
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lucas read

8.000.000.đ
 • Năm sinh: 1990
 • Ngoại hình: Menly khủng
Sơn
Mã số: 379
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Sơn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 378
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sơn
Mã số: 377
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Sơn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tây
Mã số: 376
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tây

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dương
Mã số: 375
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dương

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vương
Mã số: 374
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vương

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trường
Mã số: 373
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thịnh
Mã số: 372
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thịnh

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dứt
Mã số: 371
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dứt

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sang
Mã số: 370
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Sang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 369
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phúc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nhân
Mã số: 368
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nhân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hùng
Mã số: 367
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hùng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Long
Mã số: 365
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Long

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lâm
Mã số: 364
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lâm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tùng
Mã số: 363
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM