mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Win
Mã số: 362
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Win

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bằng
Mã số: 361
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bằng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 360
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phúc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thuận
Mã số: 359
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thuận

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quyết
Mã số: 358
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quyết

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cường
Mã số: 357
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cường

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 356
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Mỹ
Mã số: 355
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mỹ

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 353
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiện
Mã số: 352
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiện

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 351
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trung
Mã số: 350
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lộc
Mã số: 349
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hậu
Mã số: 348
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hậu

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tùng
Mã số: 347
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiển
Mã số: 346
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiển

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tuấn
Mã số: 345
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Công
Mã số: 344
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Công

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiếu
Mã số: 343
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiếu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đông
Mã số: 342
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đông

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Jayky
Mã số: 341
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Jayky

7.000.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Mạnh
Mã số: 340
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mạnh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dương
Mã số: 339
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dương

3.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Chiến
Mã số: 338
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Chiến

3.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM