mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Lực
Mã số: 336
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lực

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trọng
Mã số: 335
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trọng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hạnh
Mã số: 334
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hạnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kaka
Mã số: 332
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kaka

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trọng
Mã số: 331
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trọng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lương
Mã số: 330
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lương

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đô
Mã số: 329
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đô

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Anh
Mã số: 326
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Racky David
Mã số: 325
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Racky David

8.000.000.đ
 • Năm sinh: 1990
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng cực khủng Châu Âu vip
Ninh
Mã số: 324
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ninh

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Công
Mã số: 321
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Công

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nghĩa
Mã số: 320
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nghĩa

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bon
Mã số: 319
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bon

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đăng
Mã số: 318
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đăng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kery
Mã số: 314
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kery

2.500.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiện
Mã số: 313
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiện

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nhật
Mã số: 312
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nhật

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phụng
Mã số: 311
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phụng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vũ
Mã số: 310
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tùng
Mã số: 309
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 308
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tứ
Mã số: 307
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tứ

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thuận
Mã số: 306
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thuận

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bodochil
Mã số: 305
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bodochil

6.000.000.đ
 • Năm sinh: 1990
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM