mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Hợp
Mã số: 304
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hợp

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Max
Mã số: 303
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Max

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Andy
Mã số: 302
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Andy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thăng
Mã số: 300
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thăng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lỳ
Mã số: 299
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lỳ

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thạch
Mã số: 298
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thạch

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thiện
Mã số: 297
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thiện

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiếu
Mã số: 296
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiếu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tuân
Mã số: 295
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hải
Mã số: 294
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hải

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nguyên
Mã số: 291
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nguyên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 290
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lỳ
Mã số: 289
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lỳ

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cường
Mã số: 288
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bi long
Mã số: 287
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bi long

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lượng
Mã số: 286
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lượng

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hải
Mã số: 285
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hải

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huấn
Mã số: 284
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hùng
Mã số: 283
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hùng

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Long
Mã số: 282
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Long

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vĩ
Mã số: 281
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thanh
Mã số: 246
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thanh

7.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 280
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cường
Mã số: 279
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM