mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Quốc
Mã số: 278
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đại
Mã số: 277
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đại

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quang
Mã số: 276
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sỹ
Mã số: 275
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Sỹ

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tây
Mã số: 274
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tây

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Khánh
Mã số: 273
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khánh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Công
Mã số: 272
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Công

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 271
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phúc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quy
Mã số: 270
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trương huy
Mã số: 269
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trương huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nast
Mã số: 268
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nast

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quy
Mã số: 267
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 266
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phát
Mã số: 265
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phát

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đoàn
Mã số: 264
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Đoàn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bonatchi
Mã số: 263
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bonatchi

4.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Điệp
Mã số: 262
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Điệp

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Diệp
Mã số: 261
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Diệp

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Minh trung
Mã số: 260
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Minh trung

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trường an
Mã số: 259
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường an

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Mạnh
Mã số: 258
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mạnh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trung
Mã số: 257
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiên
Mã số: 256
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lacky
Mã số: 255
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lacky

4.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM