mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Tân
Mã số: 224
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng ok nhiệt tinh vv
Hưng
Mã số: 223
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hưng

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng nhiệt tình vv
Ben
Mã số: 222
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ben

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng ok Vv nhiệt tình
Vũ
Mã số: 221
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2003
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 220
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
David
Mã số: 219
Trai gọi sài gòn - TPHCM

David

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng nhiệt tình vv
Thành
Mã số: 218
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thành

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 217
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quy
Mã số: 216
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng nhiệt tinh vv
Duy
Mã số: 215
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Duy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng nhiệt tình vv
Thành
Mã số: 214
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thành

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Pháp
Mã số: 213
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Pháp

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng nhiệt tình vv
Trí
Mã số: 212
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trí

1.000.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sáng
Mã số: 211
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Sáng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phong
Mã số: 210
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Ken
Mã số: 208
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ken

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thuận
Mã số: 207
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thuận

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kai
Mã số: 206
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kai

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 205
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bi
Mã số: 203
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bi

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiệt
Mã số: 202
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiệt

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cò
Mã số: 201
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trường
Mã số: 200
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trung
Mã số: 199
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM