mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Lộc
Mã số: 172
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tấn
Mã số: 171
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huy
Mã số: 170
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lĩnh
Mã số: 169
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lĩnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Khánh
Mã số: 168
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khánh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 167
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phúc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kay
Mã số: 166
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kay

2.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Chương
Mã số: 165
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Chương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng
Quyết
Mã số: 164
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quyết

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lâm
Mã số: 163
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lâm

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lượng
Mã số: 162
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lượng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phùng
Mã số: 161
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kiên
Mã số: 160
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kiên

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cường
Mã số: 159
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dương
Mã số: 158
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thương
Mã số: 157
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thương

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tài
Mã số: 156
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tài

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Giang
Mã số: 155
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Giang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hữu
Mã số: 154
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hữu

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vĩnh
Mã số: 153
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Vĩnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tuấn
Mã số: 152
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Toàn
Mã số: 149
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Toàn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Khiêm
Mã số: 148
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khiêm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Danh
Mã số: 147
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Danh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM