mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Kai
Mã số: 667
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kai

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Tre baby hang to
Hoàng
Mã số: 666
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hoàng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hang to
Ti
Mã số: 665
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ti

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hang to
Ấn độ
Mã số: 662
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ấn độ

6.000.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Body men Tây
Huy
Mã số: 664
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hlv gym hang to
Hạ
Mã số: 661
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hạ

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Jonathan
Mã số: 659
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Jonathan

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiếu
Mã số: 658
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hiếu

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
David roise
Mã số: 660
Trai gọi sài gòn - TPHCM

David roise

7.000.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 657
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng
Châu
Mã số: 656
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Châu

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 655
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dũng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 654
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hữu
Mã số: 653
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hữu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huy
Mã số: 652
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Triệu
Mã số: 651
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Triệu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 650
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lộc p
Mã số: 649
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lộc p

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phong
Mã số: 648
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy
Zen
Mã số: 647
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Zen

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men body hang to
Huy
Mã số: 646
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body men pyty gim
Lĩnh
Mã số: 644
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lĩnh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men Lông lá
Trường
Mã số: 643
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Body men
Nam
Mã số: 645
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2002
 • Ngoại hình: Men body hotboy

Trai gọi, trai bao khu vực sài gòn - TPHCM