mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Vương
Mã số: 374
Khu vực

Vương

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trường
Mã số: 373
Khu vực

Trường

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thịnh
Mã số: 372
Khu vực

Thịnh

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dứt
Mã số: 371
Khu vực

Dứt

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sang
Mã số: 370
Khu vực

Sang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kun
Mã số: 85
Khu vực

Kun

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 369
Khu vực

Phúc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nhân
Mã số: 368
Khu vực

Nhân

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hùng
Mã số: 367
Khu vực

Hùng

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiếu
Mã số: 84
Khu vực

Hiếu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Long
Mã số: 365
Khu vực

Long

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lâm
Mã số: 364
Khu vực

Lâm

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 83
Khu vực

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tuấn
Mã số: 82
Khu vực

Tuấn

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nguyên
Mã số: 81
Khu vực

Nguyên

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tùng
Mã số: 363
Khu vực

Tùng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Win
Mã số: 362
Khu vực

Win

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bằng
Mã số: 361
Khu vực

Bằng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 360
Khu vực

Phúc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thuận
Mã số: 359
Khu vực

Thuận

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quyết
Mã số: 358
Khu vực

Quyết

3.000.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Triết
Mã số: 80
Khu vực

Triết

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cường
Mã số: 357
Khu vực

Cường

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đạt
Mã số: 79
Khu vực

Đạt

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực TPHCM, Hà Nội, Đà nẵng, Việt nam