mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Jonathan
Mã số: 659
Khu vực

Jonathan

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hiếu
Mã số: 658
Khu vực

Hiếu

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
David roise
Mã số: 660
Khu vực

David roise

7.000.000.đ
 • Năm sinh: 1992
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 531
Khu vực

Quốc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 657
Khu vực

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng
Châu
Mã số: 656
Khu vực

Châu

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 655
Khu vực

Dũng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kay
Mã số: 530
Khu vực

Kay

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Kenvin
Mã số: 529
Khu vực

Kenvin

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tèo
Mã số: 527
Khu vực

Tèo

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bin
Mã số: 654
Khu vực

Bin

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1993
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hữu
Mã số: 653
Khu vực

Hữu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huy
Mã số: 652
Khu vực

Huy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 526
Khu vực

Nam

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Triệu
Mã số: 651
Khu vực

Triệu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 650
Khu vực

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Lộc p
Mã số: 649
Khu vực

Lộc p

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hieu
Mã số: 525
Khu vực

Hieu

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Hotboy body
Phong
Mã số: 648
Khu vực

Phong

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Hotboy
Tính
Mã số: 523
Khu vực

Tính

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Men hotboy hang to
Anh
Mã số: 521
Khu vực

Anh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body Mjh day
Zen
Mã số: 647
Khu vực

Zen

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Men body hang to
Huy
Mã số: 646
Khu vực

Huy

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 2001
 • Ngoại hình: Body men pyty gim
Minh
Mã số: 520
Khu vực

Minh

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1998
 • Ngoại hình: Men body

Trai gọi, trai bao khu vực TPHCM, Hà Nội, Đà nẵng, Việt nam