mentrai
Mentrai.com - Chúng tôi cam kết luôn đưa đúng hình, đúng nhân viên mà khách đã chọn
Uy tín với khách hàng là sự sống còn của MENTRAI
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh, nhân viên trẻ đẹp, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng toàn quốc.
 
Vui lòng sao chép số điện thoại 0968746371(Cu Nam) để kết bạn Zalo
 
Hải
Mã số: 285
Khu vực

Hải

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Huấn
Mã số: 284
Khu vực

Huấn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Hùng
Mã số: 283
Khu vực

Hùng

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Long
Mã số: 282
Khu vực

Long

2.000.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Vĩ
Mã số: 281
Khu vực

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Thanh
Mã số: 246
Khu vực

Thanh

7.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Dũng
Mã số: 280
Khu vực

Dũng

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Cường
Mã số: 279
Khu vực

Cường

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quốc
Mã số: 278
Khu vực

Quốc

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đại
Mã số: 277
Khu vực

Đại

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quang
Mã số: 276
Khu vực

Quang

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Sỹ
Mã số: 275
Khu vực

Sỹ

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Tây
Mã số: 274
Khu vực

Tây

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1996
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Khánh
Mã số: 273
Khu vực

Khánh

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Công
Mã số: 272
Khu vực

Công

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phúc
Mã số: 271
Khu vực

Phúc

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quy
Mã số: 270
Khu vực

Quy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Trương huy
Mã số: 269
Khu vực

Trương huy

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nast
Mã số: 268
Khu vực

Nast

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Quy
Mã số: 267
Khu vực

Quy

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 1995
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Nam
Mã số: 266
Khu vực

Nam

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1999
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Phát
Mã số: 265
Khu vực

Phát

1.200.000.đ
 • Năm sinh: 2000
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Đoàn
Mã số: 264
Khu vực

Đoàn

1.500.000.đ
 • Năm sinh: 1997
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng
Bonatchi
Mã số: 263
Khu vực

Bonatchi

4.000.000.đ
 • Năm sinh: 1994
 • Ngoại hình: Menly hàng khủng

Trai gọi, trai bao khu vực TPHCM, Hà Nội, Đà nẵng, Việt nam